Organizatoriai

Projektą „Skirtinga kokybė? Pranešk“ parengė ir įgyvendina Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (toliau LVOA), kartu su partneriu – organizacija „Lietuva be šešėlio“.

LVOA aktyviai veikia nuo 2012 m. Tai 10-ties nevyriausybinių vartotojų organizacijų susivienijimas, į kurį įeina Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“, Lietuvos bankų klientų asociacija, Lietuvos gyventojų patarėjų sąjunga, Lietuvos vartotojų asociacija, Lietuvos vartotojų sąjunga, Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija, Vartotojų teisių gynimo centras, Vartotojų teisių institutas, Mažeikių vartotojų asociacija ir Vartojimo ginčų arbitražas. 

LVOA tikslai: nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ginti Lietuvos vartotojų bei organizacijos narių interesus, visapusiškai gerinti vartotojų teisių užtikrinimą Lietuvoje.

Vykdydamas savo misiją LVOA informuoja žiniasklaidą ir visuomenę apie svarbiausius faktus ir problemas vartotojų teisių srityje, skatina valstybės institucijas atsižvelgti į vartotojų interesus, priimant atitinkamus teisės aktus, prisideda prie valstybės politikos, susijusios su vartotojų teisėmis, formavimo, vykdo vartotojų teisių apsaugą gerinančius projektus, siekia valdžios institucijų, verslo struktūrų bei nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo galimybių, kurios padėtų įgyvendinti vartotojų teises užtikrinančius kompleksinius sprendimus, atlieka Lietuvos vartotojų tyrimus, rengia ataskaitas apie vartotojų teisių padėtį mūsų šalyje.

LVOA yra Lietuvos atstovai tarptautinėje vartotojų organizacijoje BEUC, todėl aktyviai dalyvauja formuojant vartotojų teisių politiką Europos mastu, bendradarbiauja su ES vartotojų organizacijomis.

LVOA sėkmingai įgyvendino ne vieną vartotojams svarbų projektą: informacijos sklaidos projektai „Greitieji kreditai: ką reikėtų žinoti“ ir „Ar saugu pirkti internetu?“; Finansinio raštingumo programa moterims „Šeimos finansų akademija“; dviejų dalių projektas „Vartotojų teisių užtikrinimas euro įvedimo laikotarpiu“, kurio metu vartotojai fiksavo kainų keitimo iš litų į eurus pažeidimus, bendras Latvijos-Lietuvos projektas „Greitoji pagalba vartotojui“ („Consumer first aid toolkit“), skirtas vartotojų informuotumo didinimui, kaip elgtis įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą. 2017 m. Aljansas įgyvendino projektą saulės energetikos skatinimo tema „Fotovoltinių jėgainių įrengimo ir energijos vartotojų tapimo gaminančiais vartotojais perspektyvos daugiabučių namų sektoriuje“ (kaip turi būti gerinamos sąlygos vartotojams, gyvenantiems daugiabučiuose, pasinaudoti saulės generuojama elektros energija). Tema susilaukė didžiulio žiniasklaidos dėmesio.

Organizacija „Lietuva be šešėlio“ žinoma kaip ilgalaikio projekto, kovojančio su nelegalia prekyba, vykdytojai. Projekto esmė – į kova su nelegalia prekyba įtraukti visuomene – kiekvienas asmuo gali žymėti žemėlapyje neteisėtos prekybos įvairiais produktais (cigaretės, alkoholis, kuras) punktus. Vartotojų pateiktus signalus tikrina teisėsaugos pareigūnai.