Privatumo politika

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (toliau – LVOA) gerbia jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

Pateikiant pranešimą projektui www.pranešu.lt jūs galite (tačiau neprivalote) nurodyti tokius asmens duomenis:

  • Vardas
  • Pavardė
  • Kontaktiniai duomenys – el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris
  • Kiti su pranešimo pateikimu portalui pranešu.lt susiję duomenys (pavyzdžiui, nuotrauka ir pan.)

Pateikti vardą ir pavardę neprivaloma (pranešimą galima pateikti naudojant slapyvardį). Kontaktinius duomenis prašome pateikti tik informacijos patikslinimui ir tuo atveju, jei norite dalyvauti projekto www.pranešu.lt organizuojamuose žaidimuose, didinančiuose projekto žinomumą.

Dalyvavimas žaidime ir/ar konkurse yra neprivalomas, tačiau jeigu sutinkate dalyvauti privalote pateikti žaidime ir/ar konkurse prašomus asmens duomenis. Priešingu atveju, dalyvauti žaidime ir/ar konkurse negalėsite.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Atšaukus savo sutikimą, konkurso ir/ar žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir konkurse ir/ar žaidime nebedalyvauja.

Mes taip pat siekdami tvarkyti žaidimo ir/ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Jei jūs nepageidaujate, kad jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime ir/ar konkurse negalėsite.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik iki projekto www.pranešu.lt pabaigos ir jam pasibaigus bus sunaikinti.

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, gavę jų prašymą arba siekdami mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Su jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai:

a)    Saugumas
Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

b)    Tarptautinis perdavimas
Mes visada siekiame tvarkyti jūsų asmens duomenis Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose. Tačiau mes turime paslaugų teikėjų ir verslo partnerių daugelyje pasaulio šalių. Kai kuriais atvejais galbūt turėsime persiųsti jūsų informaciją vienai iš šių įmonių, esančių už Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės ribų. Mes stengiamės apsaugoti jūsų informaciją šiais atvejais, todėl galime remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo. Tai reiškia, kad Europos Sąjunga mano, kad šalies įstatymai ar susitarimai užtikrina tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugą. Jeigu norėsime saugoti jūsų informaciją Jungtinėse Amerikos Valstijose mes remsimės “Privatumo skydu”, t.y. susitarimu tarp Europos Sąjungos ir JAV vyriausybių. Tais atvejais kai nėra sprendimo dėl tinkamumo, mes pasirašome sutartį, į kurią yra įtrauktos standartinės Europos Sąjungos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt.
Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugos priemones galite gauti pateikę mums atskirą prašymą.

Jūs turite šias teises:
a)    teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su  savo asmens duomenimis. Todėl iš anksto apie tai jus informuojame šioje privatumo politikoje. Jei turite klausimų ar apie jūsų asmens duomenų tvarkymą norite sužinoti daugiau, susisiekite su mumis;
b)    teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
c)    teisę ištrinti savo asmens duomenis, jei manote, kad nėra reikalo mums juos toliau turėti, arba buvote davę sutikimą ir nusprendėte jį atšaukti. Ši teisė netaikoma, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
d)    teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį;
e)    teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad ir toliau saugosime jūsų duomenis, tačiau laikinai negalėsime jų tvarkyti. Kada to gali prireikti? Pavyzdžiui, aptikus netikslius duomenis. Tikėtina, kad nenorėsite, kad jie būtų tvarkomi, kol nebus ištaisyti;
f)    teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais. Galite ja pasinaudoti, jei manote, kad jūsų asmeniniai interesai svarbesni už mūsų teisėtus interesus tvarkyti jūsų duomenis;
g)    teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
h)    teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų duomenis.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2018 m. rugpjūčio 16 d.

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:
Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas; telefonas (+370) 69134864, el. paštas: info@lvoa.lt

Asmuo, atsakingas už duomenų tvarkymą: Eglė Kybartienė; +370 69134864, el. paštas: info@lvoa.lt